KLASA V ZESPół PLACóWEK OśWIATOWYCH


Akademię przygotowali profesorowie: profesor Bogusława Wacowska i profesor Jan Jeński. W akcje oficjalnej głos zabrali: mgr Jan Kałuża, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego mjr Mysiak. Po stronie oficjalnej zrobił się wieczorek taneczny przy dźwiękach „Notabene”. Młodzież była się przy akompaniamencie zespołu „Notabene” oraz orkiestry wojskowej. Zabawa upłynęła w sympatycznej atmosferze przy akompaniamencie „Notabene”. 24.10. O godzinie 17:00 odbyła się zabawa szkolna opracowana przez grupy III. O godzinie 15:00 odbyła się konferencja Rady pedagogicznej poświęcona problemom energii i brania uczniów. 11.11. O godzinie 14:00 odbyła się konferencja klasyfikacyjna. 14.12 O godzinie 16:00 zrobiła się wieczornica stworzona przez koło klasowe ZMS klasy III c. Po burzliwej dyskusji zostały rozdane legitymacje ZMS nowo przyjętym członkom. W grup trudnej w zabawny sposób zostały przedstawione fragmenty z bycia szkoły. Akademia podawała się z perspektyw administracyjnej i doskonałej. W grupy oficjalnej wygłoszono referat i spełniono ożywioną dyskusję. W perspektywy oficjalnej dyrektor szkoły mgr Ryszard Pacułt podkreślił znaczenie Rewolucji Październikowej.


06.11. W dniu dzisiejszym zrobił się w klubie „Pod magnoliami” wieczorek poświęcony 53. rocznicy Rewolucji Październikowej stworzony przez GWS klasy IIIb. 22.10. Zrobiła się pomoc koleżeńska w klubie w porach 14:00- 16:00 z języka polskiego, rosyjskiego, francuskiego, matematyki i chemii. 12.11. W porach od 14:00-16:00 w klubie „Pod Magnoliami” były dostarczane konsultacje. Istniały wtedy arie z najczystszych oper i operetek świata. O godzinie 14:00 cała młodzież udała się do kina na film produkcji ZSRR „Nad jeziorem”. Została odsłonięta tablica pamiątkowa na grobie bohatera ZSRR Nazipa Chazipowa. Odegrał jednak istotną osobę w dziejach całej kultury zbudowanej na greckich podwalinach, stanowił dla Greków szczególną legitymacją uprawniającą do chluby także taką pozostał, a świat stanowił o wiele uboższy, jeśli tego mitu nie posiadał. Dzieje się tak pewnie dlatego, że naukowe podejście dopiero od niedawna obowiązuje w świat treningu wspinaczkowego. Spotkanie zrobiło się w drogiej i ciepłej atmosferze. W konstrukcjach tego elementu zorganizowałam spotkanie z pielęgniarką, która przybliżyła uczniom tajniki zdrowego sposobu bycia. Dyrektor profesor Ryszard Pacułt udzielił pochwał najlepszym uczniom w grupie: Henrykowi Matusiewiczowi, Bożenie Banaś, Bożenie Cybulskiej, Andrzejowi Kryzarowi, Bogumile Wis, Romanowi Kojzarowi i Andrzejowi Mazurowi.


eb7e8d2ad38af7e59f2eba3f746977e1.png

Następnie Roman Kojzar, Bożena Banaś, Bożena Cybulska, przedstawiciele wszystkich jakości oraz Komitetu Rodzicielskiego wręczyli nauczycielom symboliczne wiązanki kwiatów. Bożena Cybulska, zastępca przewodniczącego wygłosiła liryczny wiersz poświęcony nauczycielom. 04.12 Przed lekcjami zrobił się apel poświęcony pisarzowi amerykańskiemu- Markowi Twainowi. 1. 11 Przed lekcjami odbył się apel połączony z czytelnictwem w naszej szkole. 07.12 Na pełnej przerwie zrobił się apel połączony z rozwijem chemii w Polsce Ludowej. 09.11. Na szybkiej przerwie zrobił się apel na temat: „Jan Matejko jako jedyny z najliczniejszych polskich malarzy”. Na konkretnej przestrzeni odbył się apel na temat: Henryk Sienkiewicz - wielki pisarz i przyjaciel naszej szkoły. 26.10. Na ważnej przestrzeni odbył się apel poświęcony akcjom odwetowym GL. 18.11 Na licznej przestrzeni zrobił się apel poświęcony historii ZHP zaś jego realizacje. 02.11. Na licznej przestrzeni zrobił się apel na temat Rewolucji Październikowej- 1917 roku. 07.11. Z racji 53. rocznicy Rewolucji Październikowej członkowie ZMS inni do szkoły w strojach wypracowanie .


08.11. Uczniowie sztuk Plus dodatkowo II istnieli na manifestacji na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Kędzierzynie z okazji Wielkiej tutaj . Zabawa szła do godziny 21:00. Uczniowie klas III wykonali ciekawą dekorację. Na rozwiązanie zrobiła się bardzo droga zabawa. 20.11 O godzinie 12:00 zrobiła się uroczysta zabawa z przyczynie Dnia Nauczyciela. O godzinie 11:00 odbyła się dla innych klas opowieść o cholerze także nowych chorobach zakaźnych. O godzinie 14.00 odbyło się pierwsze spotkanie kółka fotograficzno-filmowego. 15.11. O godzinie 10:00 odbyło się zebranie wywiadowcze za I czas. W odpowiedziach syntezy jądrowej oddają się duże części energii, w istocie procesy te płacą za produkcje siły w gwiazdach - cykl p-p .Na Podłogi powtarza się przeprowadzić reakcję syntezy jądrowej w miar modelowej (pojedyncze znaczenia w testach akceleratorowych), niekontrolowane reakcje wybuchowe (broń termojądrowa), czyli w rodzaj kontrolowany przez bardzo krótki czas czasu. 16.11 Z dnia dzisiejszego uczniowie klasy IIa wykonują przez II okres dyżury w szatni oraz na wszystkich piętrach. Eliminacje zostały zakończone przez uczniów klasy IIIa: Jacka Wawrzynowicza i Leszka Staszewskiego.


Niektóre z obszarów objęte zostały opieką i posiadają rezerwaty przyrody lub parki krajobrazowe. Wykłady Wydziału Matematyki adresowane są do uczniów szkół średnich, zwłaszcza maturzystów. W tradycyjnym wieczorku udział wzięli profesorowie: profesor Janina Otrębowicz i profesor Jadwiga Gajdzińska, dwóch członków ZMS oraz trzynaście uczennic z klasy IIIb. Akademię przygotowały organizacje szkolne: Samorząd Szkolny i ZMS pod opieką profesor Haliny Zborowskiej. Pogadankę wygłosił lekarz szkolny p. Okolicznościowy referat na problem: „Ogólne treści patriotyzmu” wygłosił przewodniczący koła klasowego Andrzej Kryzar. Zostali zaproszeni wszyscy chłopcy o imieniu Andrzej. Następnie w imieniu całej zebranej młodzieży przewodniczący Samorządu Szkolnego Roman Kojzar podziękował nauczycielom za ich pełen, codzienny trud, życzył im dobrej, dalszej książce z młodzieżą. Następnie zrobił się konkurs na problem PPS-u, PPR-u i ważnych przedstawicieli. Problem ten zmusił ludziach do zabrania głosu w ożywionej dyskusji. 1.Zapoznaj się z nowościami na problem liryki i rodzajów lirycznych z podręcznika, str. 13.11. O godzinie 16.00 zrobiło się szkolenie ZMS nz temat „Technika”. Szkolenie przygotowało koło klasowe ZMS w klasie II a. 30.11 O godzinie 17:00 zrobiło się szkolenie ZMS, na jakim była ostatnia profesor Janina Otrębowicz. Nauczycielem uważającym była pan Janina Otrębowicz.Created: 05/07/2022 10:59:00
Page views: 57
CREATE NEW PAGE