STORAAS VVS


Address:

Gamle Ringeriksvei 123, 1356 Bekkestua

Phone:

+47 64808048

Email:

petter@storaasvvs.no

Website:

https://storaasvvs.no

Description:

Din lokalerørlegger med over 20 årserfaring!

Storaas VVS er din lokalerørleggerbedrift i Bærumog Asker etablert i 2014. Vier i dag 8 ansatte, og vi harallesomfellesmålogutførearbeidavhøykvalitet. Vistrekkerosslangt for at kundeneskalblifornøyde.  Vier en mesterbedrift med sentralgodkjenningsomutførendeogprosjekterendeaktør. Storaas VVS erogsåmedlemavRørentreprenøreneNorge.Viutførerarbeid for både for privatmarkedetognæring.

Storaas VVS harspesialkompetanseinnenvannbårenvarme.

Category: Plumbing service/  Rørleggertjeneste

Keywords:

rørleggertjenester         

rørlegger firma 

oppussing bad   oslooppussing  

kjøkkenrenovering        

askerogbærumrørleggerbedrift

oppussingav bad

oslorørlegger    

bærumrørleggerbedrift

varmepumperoslo

oppussingkjøkken

 

Social Media Links:

https://web.facebook.com/StoraasVVS/?_rdc=1&_rdr

https://www.instagram.com/storaasvvs/

 

 

 


Created: 24/02/2024 17:49:22
Page views: 22
CREATE NEW PAGE